வீல் ஹப் பேரிங்

  • Wheel Hub Bearing

    வீல் ஹப் பேரிங்

    ●ஹப் தாங்கு உருளைகளின் முக்கிய பங்கு எடையைத் தாங்குவது மற்றும் மையத்தின் சுழற்சிக்கான துல்லியமான வழிகாட்டுதலை வழங்குவதாகும்.
    ●இது அச்சு மற்றும் ரேடியல் சுமைகளைத் தாங்கி, மிக முக்கியமான பகுதியாகும்
    ●இது கார்களில் பரவலாகப் பயன்படுத்தப்படுகிறது, டிரக்கில் படிப்படியாக பயன்பாட்டை விரிவாக்கும் போக்கு உள்ளது