கோண தொடர்பு பந்து தாங்கு உருளைகள்

 • Angular Contact Ball Bearings

  கோண தொடர்பு பந்து தாங்கு உருளைகள்

  ● ஆழமான பள்ளம் பந்து தாங்கி உருமாற்றம் தாங்கி.

  ● இது எளிமையான அமைப்பு, அதிக வரம்பு வேகம் மற்றும் சிறிய உராய்வு முறுக்கு ஆகியவற்றின் நன்மைகளைக் கொண்டுள்ளது.

  ● ரேடியல் மற்றும் அச்சு சுமைகளை ஒரே நேரத்தில் தாங்கும்.

  ● அதிக வேகத்தில் வேலை செய்ய முடியும்.

  ● தொடர்பு கோணம் பெரியதாக இருந்தால், அச்சு தாங்கும் திறன் அதிகமாக இருக்கும்.

 • Single Row Angular Contact Ball Bearings

  ஒற்றை வரிசை கோண தொடர்பு பந்து தாங்கு உருளைகள்

  ● ஒரு திசையில் மட்டுமே அச்சு சுமையை தாங்க முடியும்.
  ● ஜோடியாக நிறுவப்பட வேண்டும்.
  ● ஒரு திசையில் மட்டுமே அச்சு சுமையை தாங்க முடியும்.

 • Double Row Angular Contact Ball Bearings

  இரட்டை வரிசை கோண தொடர்பு பந்து தாங்கு உருளைகள்

  ● இரட்டை-வரிசை கோண தொடர்பு பந்து தாங்கு உருளைகளின் வடிவமைப்பு அடிப்படையில் ஒற்றை-வரிசை கோண தொடர்பு பந்து தாங்கு உருளைகளைப் போன்றது, ஆனால் குறைந்த அச்சு இடத்தை ஆக்கிரமித்துள்ளது.

  ● இரண்டு திசைகளில் செயல்படும் ரேடியல் சுமை மற்றும் அச்சு சுமை ஆகியவற்றைத் தாங்க முடியும், இது தண்டு அல்லது வீட்டுவசதியின் அச்சு இடப்பெயர்ச்சியை இரண்டு திசைகளில் கட்டுப்படுத்தலாம், தொடர்பு கோணம் 30 டிகிரி ஆகும்.

  ● உயர் விறைப்புத் தாங்கி உள்ளமைவை வழங்குகிறது, மேலும் முறுக்குவிசையைத் தாங்கும்.

  ● காரின் முன் சக்கர மையத்தில் பரவலாகப் பயன்படுத்தப்படுகிறது.

 • Four-Point Contact Ball Bearings

  நான்கு-புள்ளி தொடர்பு பந்து தாங்கு உருளைகள்

  ● நான்கு-புள்ளி தொடர்பு பந்து தாங்கி என்பது ஒரு வகையான பிரிக்கப்பட்ட வகை தாங்கி ஆகும், மேலும் இருதரப்பு அச்சு சுமையை தாங்கக்கூடிய கோண தொடர்பு பந்து தாங்கியின் தொகுப்பாகவும் கூறலாம்.

  ● ஒற்றை வரிசை மற்றும் இரட்டை வரிசை கோண தொடர்பு பந்து தாங்கி செயல்பாடு, அதிக வேகம்.

  ● இரண்டு தொடர்பு புள்ளிகள் உருவாக்கப்பட்டால் மட்டுமே இது சரியாக வேலை செய்கிறது.

  ● பொதுவாக, இது தூய அச்சு சுமை, பெரிய அச்சு சுமை அல்லது அதிவேக செயல்பாட்டிற்கு ஏற்றது.