சுய சீரமைப்பு பந்து தாங்கு உருளைகள்

 • Self-Aligning Ball Bearings

  சுய-சீரமைப்பு பந்து தாங்கு உருளைகள்

  ● இது தானியங்கி சுய-சீரமைப்பு பந்து தாங்கும் அதே ட்யூனிங் செயல்பாட்டைக் கொண்டுள்ளது

  ● இது இரண்டு திசைகளில் ரேடியல் சுமை மற்றும் அச்சு சுமைகளை தாங்கும்

  Rad பெரிய ரேடியல் சுமை திறன், அதிக சுமை, தாக்கம் சுமை ஏற்றது

  Ring அதன் சிறப்பியல்பு என்னவென்றால், வெளிப்புற வளைய பந்தயப் பாதை தானியங்கி மையப்படுத்தல் செயல்பாட்டைக் கொண்டது